Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Tilråding til tungbilbransjen fra Statens havarikommisjon

Den 13. mai 2019 fikk et vogntog fikk driftsstans i midtre kjørefelt på E18 vestgående ved Asker, og en påfølgende fatal ulykke inntraff etter ca. 20 minutter da en personbil kjørte inn i tilhengeren. Både fører og passasjer i personbilen omkom.

Vogntogets driftsstans oppstod på grunn av et slangebrudd i de fleksible bremseslangene mellom bil og tilhenger. Undersøkelsen viste at slangen var en oljeslange som hadde flere skjøter, og at den ikke var godkjent for trykkluftssystemet.
Tilhengeren var godkjent etter PKK ca. to uker før driftsstansen. Inspeksjon av at slanger er av godkjent type var ikke et kontrollpunkt, og det er heller ikke et vurderingspunkt om eventuelle skjøter er i strid med fabrikantens anvisning.

Som en konsekvens av dette har Statens Havarikommisjon (SHK) kommet med tre tilrådinger; en for verkstedbransjen gjennom NBF som gjengis nedenfor, en for bileierne gjennom Norges Lastebileier-Forbund og en for Statens vegvesen.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2020/06T

Et vogntog fikk driftsstans grunnet et slangebrudd i bremsesystem mellom bil og tilhenger i midtre kjørefelt på E18 vestgående ved Asker 13. mai 2019. En påfølgende fatal ulykke inntraff etter ca. 20 minutter da en personbil kjørte inn i tilhengeren.
Undersøkelsen har vist at trykkluftforbindelsene mellom lastebil og tilhenger kan være sårbare for ytre påkjenninger under normal drift. Slangen for trykkluft mellom vogntog og henger var designet for transport av olje.
Den hadde innvendige sprekker i tillegg til gjennomgående brudd. Oljeslanger er mindre fleksible og har andre egenskaper enn trykkluftslanger, som skulle vært benyttet.

Statens havarikommisjon tilrår at verkstedbransjen ved Norges Bilbransjeforbund (NBF) informerer sine medlemmer om viktigheten av vedlikehold og kvalitet på slangeforbindelser i bremsesystemet mellom lastebil og tilhenger.

De øvrige sikkerhetstilrådinger for NLF og Svv fremkommer i informasjon fra SHK som man kan lese her og hvor hele rapporten kan lastes ned >