Norges Bilbransjeforbund

Innhold

En av fem i bilbransjen frykter konkurs, nå får de hjelp

En meget omfattende og god pakke for næringslivet blir vedtatt av Stortinget. Å få på plass en ordning for kontantstøtte var helt nødvendig. For de i bilbransjen som svarer i en fersk undersøkelse at de frykter konkurs bør denne pakken gi mer trygghet. Dessverre er ikke utsettelse av innbetaling av engangsavgiften en del av løsningen.

- Først og fremst må vi gi skryt til regjering, embetsverk og Storting for å få på plass en så massiv og tilsynelatende effektiv ordning så raskt. Dette var helt nødvendig for svært mange bedrifter. Ordningen vil bidra til at svært mange i utgangspunktet sunne bedrifter kan overleve, sier Stig Morten Nilsen, adm. dir. i Norges Bilbransjeforbund.Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/NTBkommunikasjon

En medlemsundersøkelse gjennomført 1. og 2. april viser at 20 prosent av norsk bilbransje frykter ikke ha nok penger til å betale regninger. 17 prosent sier i samme undersøkelse at de mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid.

- Ordningen vil sørge for at store deler av de faste kostnadene nå vil dekkes av staten. Tar vi med at også permitteringer, syke- og omsorgspenger med mer nå tas av staten så blir kostnadsbasen for bedriftene svært lav. Likevel, likviditet blir en stor utfordring. Derfor er det underlig at noen få bransjer får utsettelse av sine særavgifter, men ikke bilbransjen, sier Nilsen. – Vi har vanskelig for å forstå at Stortinget virkelig mener at arbeidsplassene til kusker, bryggere og bensinstasjonsmedarbeidere er mer verdt enn folka i bilbransjen, legger han til.

NBF og BIL har jobbet intensivt for å få på plass en utsettelse av engangsavgiften. Du kan lese om det i denne påskekrimmen > 

- Utsettelsen av engangsavgiften var viktig for mange i bilbransjen som enda ikke har hatt det markante omsetningsfallet fordi de har levd på ordrereserver. Samtidig er situasjonen kritisk. Mange driver med små marginer og likviditeten er presset. Å da måtte skrape sammen store summer for å betale engangsavgiften vil kunne føre bedriften inn i en svært kritisk situasjon. Det kan bli for lenge å vente til Revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai, sier Nilsen.