Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Avbestilling av bil med korona-begrunnelse

Vi får nå flere henvendelser fra medlemsbedrifter der kunden melder at de vil avbestille inngått kjøp av bil. Hvordan skal forhandlerne forholde seg i slike situasjoner?

Forbrukerkjøp 

Forbrukerkunder har rett til å avbestille, det vil si gå fra kontrakten før levering. Kunden behøver ikke begrunne sin avbestilling. Avbestillingsretten fraviker hovedregelen om at kontrakter ikke skal brytes. Derfor er forhandleren gitt rett til erstatning i slike tilfeller. 

Forhandleren har ved avbestilling krav på å få dekket det økonomiske tapet avbestillingen påfører ham. Det må altså være årsakssammenheng mellom tapet og avbestillingen. Er det avtalt avbestillingsgebyr, slik som i NBFs standard kjøpekontrakt, kan forhandleren kreve dette. Merk likevel at forbrukerkjøpsloven fastsetter at avbestillingsgebyret ikke må overskride det reelle økonomiske tapet. NBFs standard kjøpekontrakt har en klausul om normaltapserstatning på 8% av kjøpesummen, og denne satsen er satt fordi vi mener den i de aller fleste tilfeller vil være i overensstemmelse med loven, det vil si ikke overstige det reelle økonomiske tapet. Vi anbefaler derfor at de som har en slik bestemmelse i sine kontrakter, fremmer krav om dette overfor den avbestillende kunden.  

Les resten av denne artikkelen på NBF-bloggen >