Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Bilene på veiene blir enda eldre, utslippene blir større og ulykkene flere

Den norske personbilparken var allerede en av Europas eldste, nå viser beregninger fra Opplysningsrådet for veitrafikken at den er blitt enda eldre. Det er dårlig nytt. Utslippene blir større og ulykkene flere. Den ensidige politikken innrettet kun mot nye biler må ta mye av skylda.

- Norge hadde fra før en av de eldste bilparkene i Europa med en snittalder på 10,5 år. Ved utgangen av 2019 er gjennomsnittsalderen økt til 10,7 år. Både nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken og klimamålene blir vanskeligere å nå. Alt handler ikke om de nye bilene, vi trenger en politikk for de gamle og. Får vi ikke de eldste bilene av veien vil vi verken få nedgangen i klimautslipp eller antall ulykker som vi trenger. Det trengs en ryddesjau, sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Adm dir i NBF, Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/NTBkommunikasjon Adm dir i NBF, Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/NTBkommunikasjon

Bare de siste 10 årene er gjennomsnittlige utslipp fra nye bensin og dieselbiler redusert med over 35 prosent. Målt i årlig utslipp av CO2 gir dette svært store reduksjoner hvis bilparken fornyes. Uansett hvor mange kilometer man kjører per år bør disse kjøres med en nyest mulig bil.

- Den teknologiske utviklingen innenfor miljø og trafikksikkerhet har vært enorm for personbilene. For hvert år som går reduseres utslipp av miljøfiendtlige gasser fra bilene betydelig og for hvert år som går reduseres risikoen for å bli skadd eller drept mye. Nyere biler er bedre enn gamle biler – på alle måter, sier Nilsen.

Statens vegvesen har beregnet at risikoen for å bli hardt skadd eller drept i trafikken er over 40 prosent lavere i en 2015-modell ifht. en 2005-modell. En foryngelse av personbilparken vil kunne spare mange fra konsekvenser av trafikkulykker. Nå går det i stedet motsatt vei, personbilparken blir eldre og mindre trafikksikker.

- Nå er tiden inne for en politikk som tilrettelegger for en skikkelig ryddesjau i personbilparken. Det vil også bidra til at samfunnet raskere kommer tilbake etter korona-krisen, gjennom økt aktivitet og sikring av arbeidsplasser i flere deler av næringslivet, fortsetter Nilsen.

Det svenske Trafikverket, tilsvarende Staten vegvesen, har foreslått at alle biler eldre enn 20 år vrakes, nettopp på grunn av de to nevnte årsakene ovenfor. Årlig vil 30 liv reddes i Sverige gjennom dette tiltaket.

Gamle biler bør vrakes tidligere og for å få til dette må staten bidra. En ny og målrettet kasseringsordning for gamle biler må på plass, det har NBF sammen med Norges Automobilforbund (NAF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL) foreslått.

Kontaktinformasjon:

Stig Morten Nilsen, adm.dir. NBF, smn@nbf.no, telefon 911 77 890.

Egil Steinsland, kommunikasjonssjef NBF, egil.steinsland@nbf.no, telefon 994 85 268.