Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Det er mulig å hente inn kunder

-«Mest mulig skal kunne fungere mest mulig normalt» sa helseminister Bernt Høie på gårsdagens pressekonferanse. Det bør være bilbransjens mål også. Å sikre så god drift som mulig er en av NBFs hovedprioriteter akkurat nå. En viktig bit av det er å få så mange kunder inn på verkstedet som mulig. I vår dialog med medlemmer er tilbakemeldingen at det er potensial i å drive markedsarbeid.

En medlemsbedrift ringte kunder som skulle ha PKK i april.* Alle de fikk tak i booket time. Andre vi har snakket med tilbyr rabatter, mange henter biler for kunder og alle har søkelys på smittevern. Gjengs tilbakemelding er at det er mulig å få folk til verkstedene og butikkene.

Les resten av artikklen fra NBFs kommunikasjonssjef Egil Steinsland på NBF-bloggen >