Du vil ikke ha smitte inn i bedriften. Minn de ansatte på personlig smittevern!

Takk for at du bidrar til smittevern 24/7: Smittevern har blitt en del av våre daglige rutiner og nå blir det enda viktigere enn de siste ukene.

Nå slippes samfunnet litt opp og vi vil se at hjulene kommer til å rulle sakte, men sikkert. Men kampen mot viruset er ikke over og selv om helseministeren sier at vi har kontroll på viruset, så er det pga den dugnaden vi har gjort - vi må bare fortsette. Når aktiviteten i samfunnet tar seg opp og blir det avgjørende at vi er ekstra påpasselig med å overholde smittevernreglene.

Snakk med de ansatte om at det er viktig at de passer ekstra på, også på fritiden. Hvordan de oppfører seg på handletur og hvem og hvor mange de møter utenom jobb.

  • Vask hendene med såpe og varmt vann når en kommer og går fra et sted
  • Minimer antall sosiale kontaktpunkter, ta vare på hverandre, men med distanse
  • Husk å holde avstand
  • Vi har alle noen vi kjenner som er i risikogruppen
  • Tenk konsekvenser hvis en ansatt blir syk og flere må i karantene

NBF har hørt om medlemmer som har måttet stenge ned driften for en tid når ansatte har vært i karantene, fordi en ansatt på jobb har vært smittet. Så hvordan kan dere unngå det? Jo med å være strenge mht til smittevern. Noen lager ulike arbeidslag som enten jobber adskilt fra hverandre eller jobber på ulike tider. Her må en tenke kreativt.

NBF har laget et plakat som dere kan henge opp lett synlig på pauserom og møterom eller lignende slik at ansatte blir påminnet at alle må bidra 24/7. Plakaten finnes i NBF-medlemmers digitale verktøykasse > 

Sammen skal vi klare å bekjempe koronaviruset - takk for at dere bidrar.