Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Fellesforbundet og NBF kom sent tirsdag til enighet i tariffoppgjøret. Foto: Egil Steinsland/NBF

Enighet i tariffoppgjøret

Fellesforbundet og NBF er enige om endringene i Biloverenskomsten. Etter konstruktive forhandlinger ble man enige både om økonomi og andre bestemmelser.

Viktige justeringer og presisering er gjort innenfor bestemmelser om likestilling og dagsing. På likestilling er Biloverenskomsten tilpasset ny likestillings- og diskrimineringslov. På dagsing er det presiseringer i overenskomsten for å sikre at virkemiddelet blir brukt på riktig måte.

I tillegg forplikter Fellesforbundet og NBF seg til å samarbeide om å skaffe flere fagarbeidere til bransjen og å styrke bilens rolle i samfunnet.

Innenfor økonomi blir er de viktigste endringene nye satser:

Fagarbeidere:

Nyutlærte                                          179,00

Etter et års praksis                          195,50

 

Hjelpearbeider:

Etter fylte 18 år                                166,50

Etter et års praksis                          170,00

 

Smusstillegget økes med 50 øre til 6,90

Minstesatsen per smussig jobb (minstesatsen per jobb) økes til 28,20

Arbeid med større enheter (tungtvognstillegget) økes med 50 øre til 8,10

Fellesforbundet skal ha uravstemming 24. september. Lokale forhandlinger kan ikke starte før etter dette.

NBF kommer tilbake med mer informasjon rundt lokale forhandlinger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til forhandlingssjef Hans Tore Hagland.