Forretningsdrift og selskapsrett

Koronasituasjonen skaper mange spørsmål rundt forretningsdrift og selskapsrett. Dette går blant annet på avholdelse av generalforsamlinger og styrebehandlinger uten fysisk møte. Andre spørsmål er knyttet til styrets oppgaver i krise.

Regjeringen har tidligere kommet med forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. 

På Arbinn finner du oversikt over nytt og oppdatert innhold. Det er laget en ny landingsside for selskapsrett som foreløpig inneholder informasjon om styrearbeid, gjennomføring av generalforsamlinger og konkurs. Landingssiden vil fylles opp med mer selskapsrettslig innhold, da vi opplever at dette etterspørres i stor grad i disse dager.

Les mer på landingssiden for selskapsrett på Arbinn her: https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/drift/selskapsrett/

 
Foto: unsplash.com