Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Forslag om nytt medlemsgrunnlag i NBF

Forslaget til nye vedtekter som skal behandles på NBFs ekstraordinære generalforsamling 7. september legger opp til et bredere medlemsgrunnlag og spissere formål.

Endringene som foreslås gjøres ikke primært for å gi plass til importører eller grossister som det antydes i bransjemedia. NBFs Forbundsstyre har gjennomført en lang og grundig prosess for å tilpasse NBFs vedtekter til utviklingen som skjer både i samfunnet og innenfor bilbransjen. Disse foreslåtte endringene er godt forankret i hele NBFs medlemsmasse.

Endringene skulle i utgangspunktet vedtas på ordinær generalforsamling i vår, men ettersom koronaepidemien førte til at denne generalforsamlingen ble avholdt digitalt valgte styret å utsette behandlingen av vedtektsendringene til det var mulig fysisk.

Kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland. Foto: Thomas Brun/NTBkommunikasjon., 

Til grunn for NBFs nye foreslåtte medlemsgrunnlag ligger fundamentet om at det å sikre bilen en positiv plass i fremtidens samfunn er avgjørende for hele bilbransjens eksistens. Det som forener alle aktører som driver med bil- eller bilrelatert virksomhet er nettopp dette.

NBF vil derfor kunne være organisasjonen for de som vil være med å støtte opp under et slikt arbeid.

Det er uansett viktig å huske på at NBF ikke bare er en bransjeorganisasjon, men også en arbeidsgiverorganisasjon. I forhold til arbeidsgiverbiten så mener vi at bilvirksomheter heller hører hjemme hos NBF/NHO enn hos Virke.

Forslagene til vedtektsendringene kan du lese mer om her. >