Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Generalforsamling i NBF med viktige justeringer

Det vil avholdes generalforsamling for NBF 23. april 2020. Men med viktige justeringer.

Koronaviruset gjør at det ikke er mulig å planlegge for en fysisk generalforsamling i Næringslivets Hus. Hovedregelen i selskapslovgivningen er at norske selskaper skal avholde fysiske styremøter og generalforsamlinger. Næringsdepartementet åpner for og oppfordrer til at fysiske møter erstattes med digitale under korona-utbruddet.

Forbundsstyret i NBF har fattet vedtak om at tidspunktet for generalforsamling i NBF opprettholdes, men at den avholdes digitalt som fjernmøte og ikke som fysisk møte.

På generalforsamlingen var planen å behandle forslag til større vedtektsendringer. Forbundsstyret har besluttet å utsette denne saken, og innkalle til en ekstraordinær generalforsamling som fysisk møte hvor denne saken behandles så snart som mulig og når situasjonen tilsier dette. 

Hovedårsaken til at forslaget utsettes er at Forbundsstyret mener at endringer i vedtektene er så viktig at det krever en behandling der man samles fysisk for å sikre at alle sider av saken blir belyst og diskutert. Målet er, som nevnt, at en ekstraordinær generalforsamling skal behandle vedtektsendringene så fort som mulig. 

Oppsummert:

  • Generalforsamlingen 23. april 2020 avholdes som digitalt møte
  • Forslaget om vedtektsendring tas ut av sakslisten
  • Vedtektsendringer behandles i ekstraordinært møte så snart situasjonen tilsier dette, i et fysisk møte

Du finner innkallingen til generalforsamlingen i din digitale verktøykasse (krever innlogging) >