Gjensidige innfører tiltak for å lette situasjonen til bilskadeverkstedene

Forsikringsselskapene kan spille en viktig rolle når det gjelder å lette situasjonen for bilskadeverkstedene under koronakrisen, og derfor har NBF ved flere anledninger henvendt seg til forsikringsbransjen i den anledning. Siste gang var rett før påske da vi oppfordret de største forsikringsselskapene til å innføre andre betingelser og salgsrutiner for innløste biler.

Mange bilskadeverksteder, inkludert de som normalt ikke kjøper innløste biler, vurderer nå i større grad å kjøpe- og reparere innløste biler for å kompensere for en forventet nedgang i antallet skader.

Problemet er at dersom verkstedene må forholde seg til de tradisjonelle salgsrutinene og den innløste bilen på tradisjonelt vis skal legges ut for salg på forsikringsbiler.no, blir tidsfaktoren alt for lang og reparasjon av innløste biler vil i praksis da ikke fungere som et kompenserende tiltak. 

NBF har derfor skriftlig henvendt seg til de store forsikringsselskapene og oppfordret de til å innføre andre betingelser og salgsrutiner for innløste biler, som sikrer en enklere og raskere prosess slik at kjøp- og reparasjon av innløste biler i praksis kan fungere som et kompenserende tiltak for bilskadeverkstedene. 

Det var derfor svært gledelig å motta informasjon fra Gjensidige kort tid etter påske, om at de tok
oppfordringen fra NBF på alvor, og hadde innført enklere og raskere løsning for salg av innløste biler.

Fagsjef skade og lakk i NBF, Tor Sigurdsen, er fornøyd med at Gjensidige bidrar til å lette situasjonen for bilbransjen. Foto: Thomas Brun/NTBkommunikasjon. 

Fra før har Gjensidige redusert kredittiden overfor bilskadeverkstedene til to dager, og overfor bilforhandlere har de fremskyndet utbetaling av provisjoner.

Vi håper og tror at flere forsikringsselskaper vil gjøre som Gjensidige og bidra til å lette situasjonen for bilbransjen.