Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Husk å varsle om forventet forsinket levering

Korona-pandemien reiser mange spørsmål knyttet til oppfyllelse av kontrakter. Dersom dere allerede nå ser at dere antagelig ikke vil kunne levere en bestilt vare i tide, må dere sende informasjon til kunden. Og for nye kontrakter: ta høyde for forsinkelser.

Dersom du som selger allerede nå ser at du antagelig ikke vil kunne klare å levere til avtalt tid en vare (for eksempel bil, dekk, deler), plikter du å informere kunden om dette. Dette følger av lovgivningen og av den alminnelige lojalitetsplikten som gjelder i kontraktsforhold. Dersom du ikke opplyser om forsinkelsen, kan du risikere at du får ansvar for kundens økonomiske tap. Det gjelder i så fall økonomisk tap kunden kunne unngått om han hadde fått varsel om forsinkelsen.

Les resten av denne artikkelen på NBF-bloggen >