Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Hvordan begrense spredningen av koronasmitte

INNEHOLDER FLERE OPPDATERINGER FRA 24.03.20! Det er viktig å presisere at ansatte i bilbransjen har et viktig samfunnsansvar for å holde transporten i Norge i gang. Derfor er det helt nødvendig at alle gjør sitt ytterste for å begrense spredning av smitte, slik at vi kan ta dette ansvaret.

Men det krever at ALLE i bilbransjen tar et skikkelig krafttak for å begrense smitten blant både ansatte, kunder og leverandører.  

Helsemyndighetene understreker viktigheten av at alle, også
enkeltpersoner og bedrifter, følger helserådene og smitteverntiltakene som er
iverksatt. Sjekk på nettsidene til Folkehelseinstituttet, www.fhi.no

Ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra skal gjøre dette. Nærmeste leder skal involveres i beslutningen. Alle må påse at nødvendig utstyr virker.

Her er råd for å kunne begrense spredning av korona smitte: 

Informasjon til ansatte
Har du symptomer / mistenker at du er syk med det nye koronaviruset, skal du ikke være på arbeid. Det er vår plikt å ta ansvar for at det ikke blir smittespredning til kollegaer og kunder.

Arbeid på verkstedet:

 • Organiser arbeidet slik at færrest mulig kommer i kontakt med hverandre nytt 23.03.20
 • Levering av bilnøkler i dropbox, desinfisering av nøkler
 • Bruk av engangshansker
 • Bruk av rattrekk
 • Vask av kundebiler og egne biler, på alle berøringspunkter og bruke engangstrekk på setet,før noen ansatte går inn i bilen, kast eller vask kluten på 60 grader etter hver bil nytt 24.03.20
 • Nytt 24.03.20: Smittevern ved hjulskift: se punktet over.  
 • Bruk kun eget verktøy, evt. spesialverktøy som deles desinfiserer etter bruk nytt 23.03.20
 • Vask av kundebiler og egne biler, på alle berøringspunkter før noen ansatte går inn i bilen
 • Ingen fysisk kontakt
 • Varer leveres utenfor, begrens besøk av leverandører til et minimum. Se kapittelet nedenfor "NY 24.03.20: Varemottak/vareforsendelse"
 • Spesielle tiltak med arbeid på ambulanse biler, krav til dokumentasjon av at bilen er desinfisert.
 • Vask hendene godt etter jobb på hver kundebil

Kundemottak

 • Informasjonsplakat om intensivert renhold (FHIs hygieneplakat)
 • Informasjon om ingen håndhilsning og at en holder avstand (1-2 meter)
 • Be kunde om å informere om de har vært i kontakt med noen smittede siste uken, evt. om de vet om noen smittede har vært i bilen som leveres siste 72 timene.
 • Tilgang til håndvask og antibac.
 • Kundemottak,nøkkelautomater og liknende kontaktflater må rengjøres grundig flere ganger om dagen.
 • Kunder i karantene skal ikke inn i butikken/verkstedet, heng opp informasjon nytt 23.03.20

NY 24.03.20: Varemottak/vareforsendelse

 Beredskap

Det er viktig å prøve å se for seg hvordan utviklingen blir fremover, slik at en klarer å håndtere situasjonen på en bedre måte.

 • Hvordan vil dere kunne håndtere en ordrenedgang på 50 %?
 • Hvordan håndtere ordretilgangen med redusert bemanning?
 • Hvordan håndtere reparasjoner når en mangler deler?
 • Kan en samarbeide med andre i bransjen lokalt, noen har kanskje redusert bemanning, mens andre har ingen ordretilgang.
 • Hvordan håndtere at ansatte blir alvorlig syke?

Ha rutiner slik at evt kunder eller ansatte kan bli varslet om dere blir oppmerksomme på at noen har vært i nærkontakt med noen som er smittet av korona-viruset

NBF har lagt ut en tiltaksliste:

https://www.nbf.no/artikler/2020/organisasjon/koronaviruset---tiltaksliste/

www.nho.no/korona finner du mye nyttig informasjon. 

Siste oppdaterte koronaveileder fra FHI
Oppdatert informasjon på Helsenorge.no nytt 23.03.20
Les mer om beredskap på Arbinn.no      Nytt 23.03.20

NBF har laget en plakat som kan lastes ned og brukes i egne lokaler, på nettside etc. Her finner du informasjonsplakaten: 

NBFs koronaplakat A4 >

NBFs koronaplakat A3 >

Her finner du teksten brukt på plakaten, denne kan legges på eget nettsted >