Hvordan holde hjulene i gang i en uviss tid?

Å planlegge for en tid vi ikke vet hvordan blir er krevende, MEN en kan se for seg ulike scenarier og planlegge ut ifra de. Hva kan vi påvirke?

Hvordan forebygge at ansatte blir smittet og at evt. smitte spres?

Hva om en ansatt blir syk av korona-viruset, hva gjør en da? I verste tilfelle må en stenge ned, MEN hva kan en gjøre for å forhindre det?

Vi har hørt om medlemmer som har delt opp bemanningen i flere arbeidslag som jobber helt adskilt i ulike deler av lokalet/bygget eller på ulik tid. Dette for å redusere antall som evt. må i karantene om noen ansatte blir smittet. Dette er tiltak som sikrer at en kan sikre driften i lengre tid. Dere må selv se hvilke muligheter dere har. Om dere har et smittetilfelle, må dere gjøre en kartlegging av alle kontaktpunkter til vedkommende. Denne kartleggingen må deles med helsepersonell som vurderer den enkelte saken. Denne kartleggingen er med i vurderingen i videre drift.

Et medlem måtte dessverre stenge ned i 14 dager da det ble oppdaget at en ansatt var smittet av korona. Det er ekstremt viktig at alle bidrar i å redusere smitte og tar dette på alvor.

Hva om ikke deler kommer? Ha god dialog med leverandører av deler, slik at dere klarer å skaffe deler som dere trenger for å utføre jobber. 

Hva om kundene uteblir?

Ved redusert ordretilgang må en vurdere å redusere bemanningen. På NBF.no, NHO.no og Arbinn.no finnes mange svar på hvordan en skal gå frem, finner du ikke svar der, så ta kontakt med en av NBFs advokater.

Ring til kunden som har time hos dere og informer om at det er trygt å komme. Forsikre dem om at dere har satt i gang de nødvendige tiltakene for å redusere smitterisiko. Når dere har dialog med kunden, sikrer dere at det ikke blir no-show. Har dere mulighet til å hente biler, om kunden ikke kan levere selv? I store deler av landet har våren allerede vist sin anmarsj, tid for dekkskift og vårrengjøring?

Bilbransjen har et ansvar til å være operativ for å sikre at samfunnskritiske funksjoner skal være trygge på veiene og for å sikre at varer og personer kommer frem.

 

Smittevern er PRI 1 og NBF har laget en smittevernveileder  

På Arbinn.no finnes det blant annet mer om beredskap, krever innlogging kun for medlemmer

I dette blogginnlegget fra kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland, finner du gode tips for å hente inn kunder >