Kontantstøtteordningen - viktig informasjon

KONTANTSTØTTEORDNINGEN: VIKTIG INFORMASJON OM OMSETNINGSFALL. NBF har mottatt mange spørsmål som gjelder føringer for hvem som kan få støtteordningen. Retningslinjene er ikke krystallklare, men alle bedrifter som mottar støtte må kunne sannsynliggjøre at omsetningsfallet er koronarelatert på en troverdig måte.

Paragraf 1 av loven som regulerer kontantstøtteordningen slår fast at det er koronarelatert omsetningsfall som danner grunnlaget for å få tildelt støtte:

Formålet med loven er å etablere en midlertidig ordning for tilskudd til foretak som har stort omsetningsfall som følge av utbrudd av koronavirus.

I løpet av den siste uken har det vært mediesaker med bedrifter som har søkt og fått støtte, men der omsetningssvikten ikke skyldtes koronasituasjonen. Det var blant annet restauranter som hadde stengt grunnet oppussing. Skatteetaten var i disse tilfellene tydelig på at dersom bedrifter som mottar støtte ikke kan sannsynliggjøre at omsetningssvikten skyldtes korona, må støtten tilbakebetales.

Bedriften kan bli forespurt om å fremlegge slik informasjon i etterkant. Kan man ikke sannsynliggjøre at omsetningssvikten som oppgis skyldes korona vil man risikere å måtte tilbakebetale støtten.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at hvis deler av omsetningsfallet ikke relaterer seg til korona, kan dette justeres for ved innlegging av omsetningen for mars i Skatteetatens portal.

Bedriftene i bilbransjen bør derfor gjøre gode vurderinger på dette sammen med regnskapsfører og revisor, og forhør dere gjerne med Skatteetaten. Alle bedrifter som søker er offentlige for media og å måtte tilbakebetale kan potensielt være negativt for bedriftens omdømme.

Det er også viktig å sette seg inn i hvordan omsetningsfallet beregnes. NBF har utviklet en enkel kalkulator for beregningen for sine medlemmer. Den finnes her, i din digitale verktøykasse >
Der finner du også en komplett veileder. 

Omsetningsfallet er ikke bare avhengig av omsetningssvikten i hhv. mars/april/mai, men også av omsetningen i foregående måneder sammenlignet med samme periode i 2019.

Dersom man f.eks. hadde en høyere omsetning i jan/feb 2019 enn jan/feb 2020, blir omsetningsfallet i % justert ned. Dersom man f.eks. hadde en lavere omsetning i jan/feb 2019 enn jan/feb 2020, blir omsetningsfallet i % justert opp.

Les mer her > 

Hvis bedriften er kvalifisert bør du søke, ordningen er til for å brukes. Den skal hjelpe de sunne bedriftene gjennom krisen.