Koronakrisen har påvirket alle, også lærlinger

Mange lærlinger ble som følge av nedsatt arbeidstilgang, permittert sammen med fagarbeidere i bedriftene. Heldigvis er lærlingene nå på vei tilbake. Det er bra og viktig. Men det er viktig at de får gjennomført og at vi tar inn nye.

Hovedårsaken til at en andel lærlinger ble permittert var at det ble vanskelig å opprettholde en god opplæringsplan, da man plutselig stod ovenfor andre store utfordringer. Men på noen uker, har situasjonen for mange lærlinger forbedret seg. Arbeidstilgangen har kommet tilbake, de fleste av lærlingene er tilbake i opplæring i lærebedriftene. Opplæringskontorer og fagprøvenemnder i hele landet jobber aktivt for å kunne avvikle fagprøvene til lærlingene som planlagt.

Det er svært viktig at bilbransjen samme med opplæringskontorer og fagprøvenemnder bidrar til at så mange som mulig har nok kompetanse slik at de kan avlegge og bestå fagprøve. Vi ønsker ikke en situasjon der en stor andel drar læreperioden sin utover. Det skaper praktiske problemer, men i tillegg vil det gjøre det vanskelig å ta inn nye lærlinger.

Tidende er krevende, men det er ekstremt viktig å huske på at over tid så har bilbransjen aldri hatt for mange mekanikere, lakkere eller skadereparatører. Å la være å ta inn lærlinger nå vil bransjen måtte betale for senere. Og, det er fremdeles tre millioner biler på veiene som skal ha service og bli reparert. Markedet vil ikke tørke inn.

Et tilleggsmoment er at i lavkonjunktur har rekrutteringen ofte vært positiv. Under oljekrisen i 2014 og noen år fremover hadde bilfagene rekordsøkning. Dersom vi klarer å opprettholde et godt lærlinginntak vil vi se at bransjen blir mer attraktiv for ungdommen de kommende årene. All statistikk viser at jo større sjansen til å få læreplass/jobb er, jo flere søkere får man.

Vår klare oppfordring er:

Man må se opp og fremover og sikre inntak av lærlinger slik at bilbransjen får tilført gode fagarbeidere.

Bilbransjeforbundet oppfordrer til å ta inn lærlinger !!