Mange av våre medlemmer kontakter oss med spørsmål rundt drift og økonomi i denne utfordrende perioden vi er inne i.

Våre fagsjefer Tore Rylander (fagsjef bilsalg) og Knut Martin Breivik (fagsjef forhandler- og servicemarkedsdrift) har satt opp en tiltaksliste som er ment som en veileder i tiden fremover: 

 • Sett deg inn i permisjonsregler, og vær tidlig ute med så tydelig informasjon som mulig til de ansatte om mulig permittering og andre tiltak. Involver de tillitsvalgte så tidlig som mulig. 
 • Snakk med bankforbindelsen din, vær tydelig på behovene som kan dukke opp, og forbered mulig utvidelse av kassakreditt, mulig forskyvning av eventuelle avdrag på lån m.m.
 • Snakk med øvrige finanspartnere (lagerfinansieringer m.m.) med samme innfallsvinkel som ovenfor
 • Sjekk tilgang på deler og leveranser fra leverandører for å kunne avklare om bestilte jobber kan utføres eller ikke. Vurder om besøk fra leverandører (utstyr og materiell) er nødvendig. 
 • Snakk med leverandører om mulige behov for endrede forfall på fakturaer
 • Vurdere å tilby kunder utsatt betalingsfrist / kreditt / betalingskortløsninger der dette er mulig, slik at de kan utføre servicer / reparasjoner i stedet for å avbestille fordi man er usikker på egen betalingsevne
 • Husk å følge opp kunder som har tidsfrister i forhold til garantier, PKK-kontroller m.m.
 • Avhengig av egen kapasitet på bemanning (karantene, stengte barnehager m.m.) gå i dialog med egen ansatte og planlegg kapasitet, behov for overtid m.m.
 • Vær proaktive overfor kunder som har bestilt jobber slik at man unngår "no show" i størst mulig grad
 • Ta en status på leasingportefølje i forhold til gjenkjøp, tilbakelevering og mulige forlengelser av eksisterende avtaler
 • Gi god og tydelig informasjon til kunder angående eventuelle avvik i leveringer, kapasitetsendringer på verksted m.m.
 • For enkeltgodkjenning og visning av tyngre kjøretøy, vær oppmerksom på Statens vegvesens stenging av trafikkstasjoner
 • Husk hele tiden å ha fokus på forbyggende helsetiltak for å begrense sykdom og for å forhindre at ansatte havner i karantene
 • I de tilfeller situasjonen forlenger reparasjonstiden, så husk å informere forsikringstaker om at vedkommende bør kontakte forsikringsselskapet for eventuelt utvidet leiebildekning
 • Husk generelt å vurdere om det må etableres nye skriftlige rutiner og/eller om eksisterende rutiner må endres
 • På siden https://www.nho.no/korona finner du råd og tips til bedrifter. 


Du kan når som helst kontakte oss i NBF ved spørsmål, her er listen over ansatte >