Innhold

Lønnsoppgjøret 2020

Her finner du nyheter om det pågående lønnsoppgjøret.

Enighet i tariffoppgjøret tirsdag 8.september, les saken her > 


Fellesforbundet og NBF kom sent tirsdag til enighet i tariffoppgjøret. Foto: Egil Steinsland/NBF.

NBF skal forhandle med Fellesforbundet om revisjon av Biloverenskomsten. Vi starter  i dag tirsdag 8.september. NBFs klare siktemål er at partene skal finne en forhandlingsløsning.  

NBFs medlemsbedrifter bundet av Biloverenskomsten vil bli omfattet av det resultatet NBF oppnår med Fellesforbundet. Etter NBFs oppgjør vil det bli lokale forhandlinger i bilbransjen. Det vil være lite rom for lokale tillegg i år. Men, det skal være reelle lokale forhandlinger i henhold til de kjente fire kriteriene – dvs. den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. 

Vi vil gi informasjon om de lokale forhandlingene i etterkant av vårt forbundsvise oppgjør med Fellesforbundet. Forhandlingene vil kunne starte etter at Fellesforbundets medlemmer i bedriftene har stemt over partenes forslag i slutten av september (uravstemning).
Det skal altså foreløpig IKKE forhandles lokalt i bilbransjen!  

Dersom du har spørsmål rundt oppgjøret for bilbransjen kontakt gjerne advokat og forhandlingssjef i NBF, Hans Tore Hagland: