Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Løypemelding fra Stortinget

Stortinget har forhandlet om en ny krisepakke. Det viktigste tiltaket er støtteordningen som skal komme. Modellen for denne ble ikke presentert, men kommer på fredag. Stortinget presenterte likevel viktige tiltak.

Tiltak som ekstrabevilgninger for å holde aktiviteten i gang er viktig også for bilbransjen. Økte overføringer til kommune og fylke vil også øke behovet for biler. Det er bra. Generelt vil alle tiltak som øker farten i næringslivet ha positive ringvirkninger også for bilbransjen.

Vi merker oss at Stortinget ber regjeringen vurdere særavgiftene. Dette var et punkt regjeringen i utgangspunktet var skeptiske til. En ny vurdering vil åpne for at innbetalingen av engangsavgiften utsettes, det vil bidra til en bedret likviditet.

I hovedsak var dette en løypemelding. NBF arbeider videre frem mot fredag for å påvirke.