Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Næringslivet kan fortsette å bruke digitale møter

I vår ble det innført en midlertidig lov slik at selskapene kunne erstatte fysiske møter med digitale under virusutbruddet. I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet varsles om at Regjeringen forlenger lovens virketid frem til juni 2021.

I selskapslovgivningen er hovedregelen at norske selskaper må holde fysiske styremøter. I dagens situasjon medfører smitterisiko og reiserestriksjoner at slike møter kan bli vanskelig å gjennomføre. Derfor forlenges loven som åpner for digitale møter. 

Næringsministeren uttaler at selskapene vil få utfordringer med å holde styremøter og andre møter også i høst og vinter siden pandemien fortsatt pågår, og at Regjeringen forlenger lovens virketid frem til sommeren.

Å bruke disse reglene kan bidra til en forsvarlig forvaltning av selskapet uten å bryte restriksjonene, og næringslivsministeren oppfordrer alle til å delta i dugnaden og ta de nødvendige forholdsregler for å unngå spredning av koronaviruset.

Erfaringen med den midlertidige loven så langt, viser at unntaksreglene var avgjørende for avviklingen av møter gjennom sommeren 2020. Uten de midlertidige reglene ville ikke foretakene kunnet gjennomføre møter uten å bryte de pålagte restriksjonene. Regjeringen har startet et arbeid med å vurdere om disse endringene kan gjøres permanente.

Hvis selskaper og deres eiere ønsker å ha fysiske møter, understrekes at alle til enhver tid skal følge gjeldende anbefalingene fra myndighetene. Disse er publisert på sidene:

www.helsenorge.no

Folkehelseinstituttets nettsider.

Når det gjelder myndighetens anbefaling av konkrete tiltak, oppfordrer vi til å lese det som er publisert på: www.regjeringen.no/selskapsrett.