NBF ga sine innspill til bilavgiftene i neste års statsbudsjett

Sammen med NAF og BIL møtte NBF i går Finansdepartementet for å gi sine innspill til neste års statsbudsjett og hva vi mener er viktig for regjeringen å ta hensyn til.

Normalt sett er dette det andre eller tredje møte med departementet før sommeren, men pga. korona-situasjonen ble dette det første fysiske møtet.

Vårt hovedbudskap var nå å gjøre tiltak for å sikre aktiviteten i bilbransjen, at det skapes god kjøpekraft og at flest mulig i kommer raskest mulig tilbake i jobb i hele næringslivet. Da vil også kundene fortsatt komme til våre bedrifter og arbeidsplassene i bilbransjen er trygge.

Av konkrete innspill vi ga var:

  • Frys alle satsene i engangsavgiften for 2021 – dette er ikke tiden for å gjøre endringer.
  • Behold alle fordelene for nullutslippsbilene – ellers kan en grønn omstilling bremse.
  • Øk vrakpanten for å sikre dynamikken i bruktbilmarkedet – det skaper fornyelse av bilparken.
  • Invester i utbygging av ladeinfrastrukturen – det gir økt mobilitet og aktivitet i byggenæringen.
  • Reduser avgiftssatsene for varebiler i 2021 – det gir økt salg og et bidrag til næringslivet forøvrig.

I tillegg diskuterte vi status og planer rundt fremtidens bilavgiftssystem, prosessen med fortsatt godkjenning fra ESA av Norges momsfritak på elbiler, litt veiprising og hvordan den norske bilparken nå ser ut.

F.v: Erik Andresen, BIL, Thor Egil Braadland, NAF, Stig Morten Nilsen, NBF.

Den nye statssekretæren, Magnus Thue, var svært engasjert og noterte flittig, så får vi håpe at noen av innspillene får plass i neste års statsbudsjett, som nok kommer til å bli utfordrende for regjeringen å få i havn…