NBF sterkt imot en generell utsettelse av fristen for dekkomlegg

Når man beskriver dagens situasjon i verkstedbransjen er det viktig å gi et mest mulig korrekt bilde av situasjonen. Bildet er nyansert og spesielt kapasiteten varierer fra verksted til verksted. Svært mange trenger desperat kunder i perioden som kommer.

Mange av verkstedene som er medlemmer i NBF melder om stadig mer ledig kapasitet, og hos et økende antall representerer dette en så stor utfordring at man ser seg nødt til å permittere. Mange av NBFs medlemmer utfører også hjulomlegg på timebestilling, eller som en del av tjenesten knyttet til sine dekkhotell. Forsvinner også denne omsetningen i perioden som kommer kan det bety kroken på døra.  

En generell utsettelse av piggdekk-fristen være katastrofe. Mange av NBFs medlemmer ville til tross for ledig kapasitet miste viktig omsetning fordi bileierne da ville utsette å skifte til sommerdekk. NBF har derfor henvendt seg til Statens vegvesen og tydeliggjort at en generell utsettelse av piggdekk-fristen ikke er en god løsning. 

Vi har oppfordret Statens vegvesen til å finne en løsning som går mer i retning av amnesti for bileiere med pigg-/vinterdekk inntil 4 uker etter opprinnelig frist, som begrenses til å være en intern instruks i Statens vegvesen. Et slik vedtak vil i praksis ikke være generaliserende og vil derfor ivareta det faktum at verkstedenes kapasitet er varierende under perioden for hjulomlegg. 

Husk uansett smittevern! Les mer her >