Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Noen tall under koronakrisen

Under hele koronakrisen har NBF innhentet tall og opplysninger for å følge utviklingen av krisen og hvordan den påvirker både samfunnet og bilbransjen. Ut ifra tallene ser vi nå at situasjonen delvis er i ferd med å normaliseres, og at områder som fortsatt må betegnes som unormale har stabilisert seg.

I 10 uker har vi oppdatert- og publisert grafer som viser utviklingen. Noen grafer har gjenspeilet områder direkte relatert til bilbransjen, som eksempelvis nybilsalg, antall periodiske kjøretøykontroller og ukentlig skadefrekvens, mens andre grafer har vært mer relatert til samfunnsutviklingen, som eksempelvis arbeidsledighetsutvikling og antall søknader om dagpenger. 

De siste ukene har vi sett at tallene delvis har normalisert seg og stabilisert seg. Dette betyr i praksis at grafene som er presentert de siste ukene har vært nokså like.

Eksempelvis er nybilsalget stabilt lavt, antallet periodiske kjøretøykontroller har stabilisert seg tilbake på normalt nivå og ukentlig skadefrekvens er tilnærmet lik frekvensen før koronakrisen. Videre har antallet søknader om dagpenger sluttet å øke og har den siste tiden stabilisert seg på et relativt høyt nivå, men som forventes å avta etter hvert som stadig flere permitterte havner tilbake i jobb. Det er fortsatt bevegelse når det gjelder antallet arbeidsledige, men heldigvis viser denne utviklingen en svak avtagende kurve.

Det faktum at de ukentlige forskjellene har blitt små gjør at nytten og verdien av våre grafer har blitt mindre, og de vil derfor ikke lenger bli ukentlig publisert. Tross alt er dette et positivt tegn.

Vi vil fortsatt følge utviklingen nøye, og vi vil fortsatt ha tilgang til mange av tallene og opplysningene. Har du spørsmål rundt dette kan du henvende deg til Tor Simonsen, tor.simonsen@nbf.no

Alle tall og grafer ligger i din digitale verktøykasse under "Korona", så du kan når som helst finne tidligere publiserte rapporter der >

Er du NBF-medlem og mangler bruker til digital verktøykasse? Klikk her >

Innloggingen gjelder både for digital verktøykasse hos NBF og Arbinn.no hos NHO.