Nye digitale skjema fra NAV

NAV har i dag lagt ut et nytt digitalt skjema for varsling til NAV ved permitteringer og masseoppsigelser.

Ved permittering av minst ti ansatte eller flere over en periode på 30 dager skal arbeidsgiver varsle NAV. Arbeidsgiver skal i slike tilfeller så tidlig som mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver kaller inn til drøftelser gi NAV melding om permitteringene. Den nye digitale skjema (Permitteringskjema - innloggede tjenester for arbeidsgiver ) erstatter papirskjemaet «NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelse mv.».  

NAV oppfordrer også arbeidsgivere som skal permittere færre enn 10 personer om å benytte den nye løsningen. Da vil det være lettere for NAV kunne følge opp arbeidsgivere som trenger bistand, og få et mer komplett bilde av omfanget av permitteringer.

NHOs spørsmål og svar-side på nho.no og Arbinns side om permittering er allerede oppdatert.