Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Partssamarbeid etter tariffavtaler og Hovedavtalen

NBFs medlemsbedrifter har lagt bak seg sin første "koronakriseuke". En rekke bedrifter har måttet varsle permitteringer. NBFs inntrykk er at det i den vanskelige situasjonen som har oppstått har ledelsen og de ansatte klart å samarbeide godt. Felles for mange av bedriftene er at de er formelt bundet av tariffavtale.

Bedrifter med tariffavtale.

Bedrifter som har tariffavtale er også bundet av Hovedavtalen (inngått mellom LO og NHO). I Hovedavtalen er det en rekke bestemmelser om hvilke rettigheter og plikter tillitsvalgte og ledelse har (blant annet finner vi her reglene om permittering, informasjon, samarbeid og medbestemmelse). Etter Hovedavtalen vil de tillitsvalgte ha en "formell" rett til å forplikte de øvrige ansatte som angår "hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere".

Reglene i Hovedavtalen innebærer derfor at de tillitsvalgte skal involveres i alle saker som har betydning for de ansatte. Typiske "normale forhold" i denne sammenheng er alt som har med bedriftens økonomi og produksjonsmessige forhold, samt alt som har med de ansattes sysselsetting å gjøre. Det er viktig å understreke at ledelsen har en plikt "til å la tillitsvalgte fremme synspunkter før beslutning tas". Typisk nå er jo nettopp informasjon om bedriftens økonomiske situasjon som følge av koronaviruset og de påfølgende varslene om permittering.

Det understrekes at plikten til å ta opp permittering med de tillitsvalgte er en såkalt konferanseplikt hvor behovet for permittering drøftes. Dette er en av de mange drøftelsespliktene ledelsen har med de tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen. Fra denne konferansen skal det settes opp en protokoll som undertegnes av partene.

Selv om for eksempel Biloverenskomstens omfang bare omfatter ansatte innenfor verksted eller delelager vil i praksis avtaler mellom ledelse og de tillitsvalgte om permittering få virkning også for øvrige ansatte i virksomheten.

Bedrifter uten tariffavtale

For bedrifter som ikke har tariffavtale gjelder saksbehandlingen etter Hovedavtalen ikke direkte. NBFs klare råd er at bedriftene bør følge disse reglene så langt de passer. Dette vil sikre en forsvarlig prosess i forbindelse med permitteringer.

Bedrifter som ikke har tariffavtale kan også oppfordre de ansatte til å oppnevne en tillitsvalgt i forbindelse med permitteringsprosesser. De fleste bilbedriftene har i tillegg verneombud som også kan benyttes om kontaktperson i slike saker.  

Et godt samspill mellom ledelse og ansatte er viktig i den svært spesielle perioden vi nå opplever.

Dersom du skulle ha flere spørsmål om reglene om samarbeid mellom partene i bedriften, tar du kontakt med oss i NBF ved advokatene Line M. Dolles og Hans T. Hagland, eller HMS rådgiver Heidi Chr. Lund.