Permitteringsperioden utvides til 52 uker

Nyhet

Publisert

Både NHO og LO har krevd utvidelse av permitteringsordningen til 52 uker. Dette går regjeringen nå inn for. Det er nødvendig og gledelig.

Mange i næringslivet har trolig jobb når samfunnet igjen normaliserer seg, men for en del kan det gå lenger enn det dagens permitteringsregelverk tilrettelegger for. Samfunnet er bedre tjent med å utvide permitteringstiden, enn at noen risikerer oppsigelse. 

Regjeringen innfører en ekstra arbeidsgiverperiode på fem dager etter 30 uker. Erna Solberg sier til VG at det gjøres for at permittering ikke skal bli et hinder for at folk skal komme tilbake i jobb. Hun legger til at regjeringen er opptatt av at arbeidsgivere reelt vurderer om de skal beholde folk permittert eller om arbeidskraften skal gjøres disponibel for andre.

Kommunikasjonssjef i NBF Egil Steinsland. Foto: Thomas Brun/NTBkommunikasjon. 

Dersom bedrifter skulle si opp folk ville det være svært belastende både for bedrift og ansatte, og det krever ressurser. Samtidig er å rekruttere nye folk når aktiviteten tar seg opp også krevende. Det er derfor fornuftig å utvide permitteringsperioden slik at man unngår disse prosessene.

Endringen skal innføres fra 1. november og vare til 30. juni neste år.