Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Permitterte kan fortsatt stå i pensjonsordningen

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger videreføres. Kongen i statsråd har forlenget varigheten av de midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen.

Dette gjelder til og med 30. juni 2021.

Adgangen gjelder for arbeidsgivere i privat sektor som har ordninger hvor ansatte i utgangspunktet skal meldes ut av pensjonsordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger med videre. Arbeidsgiver kan i tilfelle velge om de permitterte ansatte fortsatt skal være omfattet av pensjonsordningens forsikringsdekninger.

Permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte som forblir medlemmer i pensjonsordningen, får fordelen av at det ikke utstedes pensjonskapitalbevis, og at arbeidsgiver dermed betaler for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler.

Les mer om hva dette innebærer på Arbinn under spørsmålet "Meldes den ansatte ut av innskuddspensjonsordningen ved permittering?"