Revidert – mens vi venter på stimulipakken

I revidert nasjonalbudsjett forventer Regjeringen et økonomisk fall på 4 prosent og 5,9 prosent arbeidsledige. Oljepengebruken økes til nesten 420 milliarder, opp fra 244 milliarder sammenlignet med det som var budsjettert. Det er dramatiske tider.

Det var ingen bilbransjespesifikke tiltak som ble lagt frem i dag. Det er skuffende at bransjen ikke får en utsettelse av innbetalingen av engangsavgiften. Samtidig er det klart at bilbransjen enn så lenge har klart seg rimelig godt sammenlignet med andre bransjer, og står nok derfor ikke fremst i køen når prioriteringene gjøres.

Det er positivt at regjeringen gir en løypemelding på overgangen til WLTP for varebiler. De varsler provenynøytral omlegging, i hovedsak gjennom justeringer i satser og innslagspunkt på CO2-komponenten.

Det er lite stimulerende tiltak i revidert nasjonalbudsjett. Dette var forventet. En egen proposisjon med tiltak for å stimulere til aktivitet fremfor passivitet vil komme i slutten av mai. NHO og NBF arbeider aktivt for at denne pakken skal bli god nok til å få opp aktiviteten i økonomien generelt, få ned arbeidsledigheten og, ikke minst, øke forbruket.

Permitteringsregelverket forlenges ut oktober. Det vil fortsatt være slik at de som blir permittert maks kan være det i 26 uker. Forlengelsen har vært et krav fra NBF og NHO sammen med arbeidstakerne, og det er derfor gledelig at regelverket forlenges. Det er et viktig verktøy for bedriftene.

Fremover blir det svært viktig å få forlenget kompensasjonsordningen. NHO foreslår at ordningen forlenges ut august. I tillegg haster det å få på plass gode ordninger for lærlinger. Både de som allerede er i læra og de er på vei inn i lærlingordningen.

Les NHOs kommentarer her >