Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Samfunnskritisk personell som innkalles til innsats i Heimevernet og Sivilforsvaret

INNEHOLDER OPPDATERINGER DATERT 20.03.20: NHO har avklart med Justisdepartementet hvorvidt nøkkelpersonell i bedrifter med samfunnskritisk funksjon, som blir innkalt til tjeneste i Heimevernet og Sivilforsvaret, får generelt fritak. Flere har mottatt varsel om mulig innkalling og det er således et økt behov for avklaring.

Svaret fra Justisdpertementet er som følger:

Virksomhet som er registrert som samfunnskritisk virksomhet i Forsvarets systemer, kan søke om fritak fra tjeneste for ansatte som har en kritisk funksjon i virksomheten. Det foretas en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfellet, og det må dokumenteres fra virksomheten at ansatte har en slik funksjon at fritak er nødvendig. Søknaden sendes hhv. til Forsvaret eller det aktuelle sivilforsvarsdistriktet, se veiledning her:

Det er viktig å være klar over at vurderingene av slike søknader må ta hensyn til lokale forhold og prioriteringen mellom ulike viktige hensyn.

NYTT DATERT 20.03.20:

Hvis dere får avslag på søknad som gjelder unntak for samfunnskritiske funksjoner ønsker NBF tilbakemelding om det.

 

NBF har opprettet støttefunksjon for medlemmene som lurer på forhold som har med dette å gjøre, kontakt da Tor Simonsen, tor.simonsen@nbf.no , Knut Martin Breivik, knut.martin.breivik@nbf.no eller Heidi Chr. Lund, heidi.lund@nbf.no.