Innhold

Sesongen for AC-service og skifte av pollenfilter er over oss

I den grad det er noe sesong for AC-service og pollenfilter, så er den nå i full gang ettersom pollensesongen mange steder er over oss og således gir kjente plager. Dette i tillegg til fokus på smittevern og preventive tiltak rettet mot covid-19 situasjonen.

Nå finnes det oss bekjent ingen bevis for at pollenfiltre også fanger opp virus, det er avhengig av hvor finmasket filteret er. Dessuten er det slik at covid-19 smitter via dråpesmitte og kontaktsmitte (Ref. Arbeidstilsynet)

Uansett er det en god ting nå å anbefale AC-service og pollenfilterskift (pollenfilter inngår jo normalt i serviceprogrammet). Vi ser at det på enkelte steder dukker opp "pop-up" AC-service virksomheter som kjører et helt eget løp på siden av den etablerte verkstedbransjen. Det tyder på at det er et marked her som vi ikke i tilstrekkelig grad klarer å ta hånd om.

Dessverre er det slik at det i markedet finnes kjølemedier som ikke skal benyttes, sjekk derfor hva bilen er utstyrt med så du ikke forurenser eget AC-utstyr.

Helsefaglige råd fra Arbeidstilsynet vedr smittevern er følgende:

  • Vær forsiktig når du bytter filteret slik at det støver minst mulig
  • Bruk hansker

For øvrig mht. innemiljø i bilen, sørg for å rengjøre pollenfilterboksen, rengjør kjøleribber med egnet produkt for å eliminere mikroorganismer og lukt.

Husk at AC-service for mange bilmerker ikke inngår i standard serviceprogram -  det er det mange kunder som ikke vet!