Skade/lakk: smellen kan komme senere

NBF har i dag hatt møte med seks skade-/lakkverksteder. Stort sett har omsetningen vært ok, men utfordringene kommer nå og utover. Verkstedene har hittil i koronakrisen levd på ordrereserver.

Statens støtteordninger må forlenges. Flere av deltagerne i møtet fryktet at de økonomiske konsekvensene av koronaviruset vil komme senere. Det finnes regionale forskjeller, men det er tydelig at redusert bilkjøring har gitt utslag i færre saker.

En annen problemstilling er arbeidstakere som er borte fra jobb. Årsakene er flere, men spesielt utfordrende er utenlandsk arbeidskraft som må i karantene eller ikke kommer seg tilbake fra sitt hjemland.

Tilgangen på nye/originale deler har vært utfordrende, det samme har tilgangen på brukte deler vært. Som en konsekvens har flere skadede deler blitt utbedret istedenfor byttet.

Av tiltak pekte alle på mer generelle forhold som rekruttering til skade-/lakkfaget, arbeid mot forsikringsselskap og fokus på sikre bilskadereparasjoner. Dette er et pågående arbeid i NBF.

For øvrig var det stor enighet om at det finnes lyspunkter og at også skade-/lakkbransjen ville komme seg vel igjennom denne krisen.