Slik fungerer kontantstøtteordningen

Kontantstøtteordningen - ikke enkelt å beregne omsetningsfallet. NBF har fått mange spørsmål om hva som må til for å kvalifisere til kontantstøtte fra staten. Utgangspunktet er omsetningsfallet i månedene ordningen gjelder for (20 prosent i mars, 30 prosent i april og mai).

Men, omsetningsfallet justeres også i forhold til om omsetningen i månedene før den aktuelle måneden har hatt store endringer sammenlignet med samme måneder i 2019.

Årsaken er at man skal sammenligne foretakets faktiske omsetning i mars 2020 med hva som var foretakets beregnede normalomsetning for mars 2020.

Dette er litt komplisert, men litt lenger ned står det eksempler og du kan også beregne selv.

Kort fortalt:

  • Dersom man hadde en høyere omsetning i jan/feb 2019 enn jan/feb 2020, blir omsetningsfallet i % justert ned ifht. mars måneder sammenlignet isolert sett.
  • Dersom man hadde en lavere omsetning i jan/feb 2019 enn jan/feb 2020, blir omsetningsfallet i % justert opp ifht. mars måneder sammenlignet isolert sett.

Basert på omsetningen i jan og feb 2019 og 2020 får man en faktor som justerer omsetningsfallet i mars 2020, avhengig av hvordan omsetningen i jan/feb i 2019 og 2020 er i forhold til hverandre.

Formelen for beregning av omsetningsfallet i mars ser slik ut:

Under er tre scenarioer som viser hvordan dette slår ut:

NBF-medlemmer kan i sin digitale verktøykasse selv beregne her for mars måned >  

I din digitale verktøykasse finner du også en komplett veileder.

Straks vilkårene for beregningen for april måned er klare vil NBF oppdatere med en ny kalkulator.

Les viktig informasjon om vurdering av omsetningsfallet her >