SMITTEVERN ER PRI 1! Ikke glem de ansatte.

For samfunnet og for alle bilbransjebedrifter må smittevern være prioritet nummer en. Vi må ikke spre koronaviruset! Ikke til kunder, og ikke internt i bedriften. Smitte i en bedrift kan medføre at driften stopper opp. Det må unngås. Vi må sørge for at bilene går rundt.

Det er viktig at vi ikke utsetter våre kunder for smitte. Ta alle forhåndsregler og følg alle råd fra myndighetene. Det gjelder også internt i bedriftene.  

Godkjente verksteder er en samfunnskritisk funksjon. Vi må anta at smitteutbredelsen blir større fremover. Flere kommer til å bli smittet og flere syke. Det betyr at det må legges planer for å opprettholde driften. Vår rolle er å sikre at bilene fortsatt går. Da må vi ha ansatte på jobb. Beredskapsprioritet nummer en er å unngå at ansatte blir syke.  

NBF har laget denne smittevernveilederen. Ta alle forholdsregler for å sikre at ansatte fortsatt er friske, og at du ikke havner i en situasjon der det kritiske samfunnsoppdraget ikke kan utføres.  

NBF oppdaterer veilederen når det kommer nye instrukser og råd fra myndighetene. Vi anbefaler deg å sjekke denne hver dag.