Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Statens vegvesen forlenger stengningen av trafikkstasjonene til og med 13. april

DENNE ARTIKKELEN INNEHOLDER OPPDATERINGER FRA 27.03.20: Som følge av regjeringens beslutning om å forlenge restriksjonene knyttet til koronakrisen melder Statens vegvesen i dag at de forlenger stengningen av trafikkstasjonene til og med 13. april.

Helt siden restriksjonene ble innført har de fleste av landets trafikkstasjoner vært stengt, og NBF har under denne tiden påvirket til at Statens vegvesen allikevel opprettholder funksjonalitet som trafikkstasjonene normalt besørger, eksempelvis enkeltgodkjenning av ulike typer kjøretøy.

Det er viktig å understreke at de midlertidige løsningene som Statens vegvesen har opprettet i samarbeid med NBF, ikke blir berørt av den siste utviklingen, og at eksempelvis dagens løsning for enkelgodkjenning dermed videreføres.

Du kan lese mer om saken på hjemmesidene til Statens vegvesen >

 

NY 27.03.20: 
Statens vegvesen åpner nå opp for mulighet for godkjenning av kjøretøy utover de som er definert som samfunnskritiske

Dette gjelder biler som fremstilles av næringsaktører og slik godkjenning skal ikke gå på bekostning av de kjøretøy som er definert som samfunnskritiske.

Trafikkstasjonene har ikke full drift og det er derfor kapasiteten hos den enkelte trafikkstasjon som er avgjørende.

Bestilling av timer til ikke samfunnskritiske kjøretøy må gjøres over telefon/e-post, og avtales lokalt.