Større trykk på EU-kontroller - husk smittevern

Bileiere som hadde frist for EU-kontroll 13. mars til 30. april fikk den utsatt med to måneder. Nå er utsettelsen over og alle må forholde seg til sin reelle frist. NBF har jobbet mye med å få stopp på videreføring av utsettelsen. I tall for utførte EU-kontroller i denne perioden ser vi at det vil bli et stort etterslep, som kontrollorganene må ta unna.

Dette vil nok medføre at flere får større trykk fra kunder som må gjennomføre EU-kontrollen innen en kort periode. Selvfølgelig vil en hjelpe så mange som mulig. Da er det viktig å huske på smittevern, for at dere ikke skal få smitte inn i bedriften. Husk rutinene for å rengjøre bilene før de kommer inn på verkstedet, og ha dialog med kunden om smittevern.

NBF-medlemmer kan i sin digitale verktøykasse se oppdatert statistikk for utførte EU-kontroller >

Minn kundene og de ansatte på personlig smittevern!

Nå som samfunnet slippes sakte men sikkert opp vil det være veldig viktig å huske på smittevernreglene. Kampen mot viruset er ikke over og selv om helseministeren sier at vi har kontroll på viruset, så er det pga den dugnaden vi har gjort og som vi fortsatt gjør.

Gå gjennom smitteverntiltakene dere har i bedriften og sjekk om de blir overholdt.

  • Vask hendene med såpe og varmt vann når en kommer og går fra et sted
  • Minimer antall sosiale kontaktpunkter, ta vare på hverandre, men med distanse
  • Husk å holde avstand
  • Vi har alle noen vi kjenner som er i risikogruppen
  • Tenk konsekvenser hvis en ansatt blir syk og flere må i karantene

NBF har laget grafisk materiell som kan lastes ned og brukes i egne lokaler, på nettside etc. NBF-medlemmer finner dette i sin digitale verktøykasse (krever innlogging) >

Sammen skal vi klare å bekjempe koronaviruset! Takk for at dere bidrar.