Ta tilbake permitterte på jobb før permitteringsperiodens utløp – slik gjør du det på en ryddig og god måte

NBF har fått henvendelser fra medlemsbedrifter som har permittert ansatte i forbindelse med koronapandemien, men som nå ser at de kan ta ansatte tilbake før utløpet av angitt permitteringsperiode. Her gir vi noen råd om hvordan dere som arbeidsgivere kan gjøre dette på en ryddig og god måte.

Dersom grunnlaget for permittering bortfaller og at permitteringsperioden derfor blir kortere enn tidligere forventet, kan permitteringen avsluttes. Det er viktig med en god dialog med tillitsvalgte eller annen ansattrepresentant dersom man ikke har tillitsvalgt, for å sørge for god informasjon og dialog med de ansatte.  

Det kan være situasjoner hvor arbeidsgiver vurderer at det er saklig grunn for å opprettholde permitteringen, men har behov for å kalle tilbake permitterte til arbeid  i korte perioder mens de er permitterte, f.eks som vikarer for noen andre ved sykdom. Etter Hovedavtalen § 7-3 nr. 7 kan permitterte inntas til kortvarige oppdrag mens vedkommende er permittert, men arbeidsperioden må ikke strekke seg utover 6 uker. Varer arbeidet mer enn 6 uker, vil videre permittering anses som en ny permittering som krever ny varslingsfrist og ny arbeidsgiverperiode med lønn. 

Den ansatte har ansvar for å gi informasjon til NAV om hvor mye det er jobbet i permitteringsperioden eller vedkommende ikke lenger er permittert. Arbeidsgiver har en tilsvarende meldeplikt til a-ordningen om permittering og evt. endringer i permitteringsgrad og hvorvidt permitteringen avsluttes tidligere enn oppgitt.  

Dersom permitteringsperioden innskrenkes eller arbeidstaker kalles inn for korte oppdrag, må arbeidstaker stille på jobb når vedkommende får beskjed om det. Arbeidsgiver bør tilstrebe å gi informasjon så tidlig som mulig av hensyn til arbeidstakers forutsigbarhet. Arbeidstaker bør gis en frist på 1-2 dager. For ordens skyld og for å unngå misforståelser om beskjed om å stille på jobb og tidspunkt, så bør en telefonsamtale følges opp med skriftlig informasjon til den ansatte om oppmøte pr e-post eller sms.