Velment om bilen, men det blir feil

I Aftenposten 3. mai beskriver Byrådet nye tiltak for å få flere miljøvennlige biler på veiene. Forslaget er velment, men vil ha negative konsekvenser. I tillegg sparker det opp åpne dører. Folk velger jo elbiler og hybrider fra før.

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MdG) foreslår at alle som kjøper nye biler solgt i 2021 som ikke er hybrider eller elektriske skal straffes. Byrådet skal ha honnør for å inkludere hybrider i fritaket. Det viser at de tar på alvor at behovene hos folk er ulike. Men de bommer på et vesentlig punkt.

Tiltaket vil gjøre det attraktivt å beholde en eldre fossildreven bil. Konsekvensen er mer forurensing. Byrådet kan ikke bilmarkedet. Tidligere har de lansert ekstra vrakpant for varebiler dersom den vrakede varebilen byttes inn mot en ny elektrisk varebil. Alle som jobber med bil vet at eiere av gamle biler ikke kjøper nye biler.

I tillegg er timingen for tiltaket dårlig. Vi går inn i usikre tider. Bilbransjen regner med at bilsalget for 2020 vil reduseres med 50 prosent, ned mot 80 000 biler. Selv med rekordandel av hybrider og elbiler vil færre komme ut på veien.

Det Oslo, og hele landet trenger er en ryddesjau i bilparken. Politikere har frem til nå kastet tiltak mot nybilen. Det har fungert fordi folk har kjøpt nye biler. Nå vil vi se at folk ikke gjør det. Tiltaket som byråden foreslår, forsterker trenden. Nå må vi få ut de gamle og mest forurensende bilene.

Vrakpanten bør økes slik at flere vraker sin gamle bil. De som vraker vil kunne kjøpe seg en litt nyere bil, og de som solgte den litt nyere bilen vil kunne kjøpe… Til slutt vil det bidra til at noen kjøper ny bil.

Folk velger nesten utelukkende elbiler eller hybrider. I Oslo er andelen over 85 prosent. Spørsmålet nå er om folk i hele tatt kommer til å prioritere bilkjøp. Et lite puff, eller nudge om du vil, i form av økt vrakpant er det enkleste slik situasjonen er nå.

Bilbransjen ønsker å selge flest mulig biler. Gjerne bare elbiler eller hybrider.