Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Viktige tiltak, men bedriftene trenger mer

Regjeringen har kommet med flere viktig tiltak i dag. Det er bra. Men NHO og NBF etterlyser ytterligere tiltak for å sikre at bedriftene klarer seg gjennom krisen. Bedrifter som er hardest rammes, skal hjelpes over kneika. Folk skal ha en jobb å gå til etter at dette er over.

NHO får alarmerende tilbakemeldinger fra utallige bedrifter, fra ulike næringer og bransjer over hele landet. NBF får også mange uromeldinger fra medlemmer.

Vi fikk flere viktige avklaringer fra regjeringen i dag:

  • Permitteringsreglene endres: arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager, og karensdagene fjernes.
  • Regjeringen utsetter betalingen av flere skatter.
  • Og de varsler en egen pakke for luftfarten.

Dette er bra.

NBF savner foreløpig unntak for arbeidsgivers økonomiske forpliktelser ved sykt-barn-dager som følge av stengte barnehager og skoler. Andre tiltak som bør vurderes er arbeidsgiveravgiften som Finansminister Sanner melder at er under vurdering. NBF vil gjennom helgen og til uken forberede innspillene til fase 2 av tiltakene, som vil være mer spesifikt rettet mot en bilforhandlers og et verksteds virksomhet.

Det er viktig, for bilbransjen, og resten av næringslivet at man unngår utfordringer med likviditet.