Bransjen tipser ikke om ulovligheter lenger. Samtidig vet vi og Statens vegvesen at det eksisterer mange som enda ikke er tatt. Bilbransjen må tipse om useriøse og ulovlige de kjenner til. Send inn ditt tips på krimenheten@vegvesen.no. Hjelp krimenheten i Statens vegvesen å aksjonere!

Ulovlig verksteddrift, svart arbeid med mer suger omsetning fra den seriøse bransjen. Det er i vår egeninteresse å sørge for at de blir stengt ned. Men vet ikke Statens vegvesen hvor de er blir det vanskelig for dem å gjøre jobben sin. Det må vi hjelpe dem med.

Artikkelforfatter er kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland. Foto: NTB/NBF. 

Tips om hvem, hva, hvor og når. Det vil si hvem som driver ulovlig, hvilken virksomhet de driver, hvor de holder til og når de opererer – eller så mye du vet. Informasjonene sender du til krimtips@vegvesen.no.

Leder av krimenheten, Jon Molnes, sier:
-"Ulovlig verksteddrift er et prioritert område for oss i Statens vegvesen krimenhet. Men vi ser at vi får stadig færre tips fra bransjen. Uten tips blir det vanskelig å avdekke. Vi har allerede stengt de fleste større ulovlige vekstedene som vi kjenner til. Vi regner med at det er flere, og trenger tips for å avdekke alle ulovlige og useriøse virksomheter som fortjener et besøk av oss og / eller politiet." 

Krimenheten jobber etteretningsbasert. Det vil si at det bygges opp et kunnskapsgrunnlag på den enkelte ulovlige virksomhet. Kunnskapen definerer deretter hvem som får tilsyn. Såkalt risikobasert tilsyn: der det er størst sjanse for å at det skjer ulovligheter, der blir det tilsyn.

Kjenner du til noen, mistenker du noe: manglende godkjenninger, svart arbeid, brudd på HMS regelverk eller annet, meld det inn.

Det er et bransjeansvar som tilligger hver enkelt å sende inn det man vet til krimtips@vegvesen.no.

Husk at all ulovlighet skader bransjen.