Foto: Maskot/NTB.

Statsbudsjettet for 2021: I usikre tider var ingen endringer ekstra viktig for bransjen

Nyhet, Næringspolitikk, Ledelse og personal

Publisert

Regjeringen og FrP ble i kveld enige om statsbudsjettet for 2021. Enigheten betyr at det blir ingen justeringer av bilavgiftene. Alt blir likt som i år. Det var helt nødvendig.

- Vi er svært glade for at regjeringen gikk tilbake på sine forslag som inneholdt kraftige økninger. Selv om bilbransjen har klart seg godt så viser vår siste medlemsundersøkelse at mange sliter og aktiviteten i nybilsalget er lavt. Stø kurs og ingen økte avgifter var viktig for bedriftene og arbeidsplassene, sier Stig Morten Nilsen, adm. dir. i NBF. – Budsjettet bidrar nå til en fornying av bilparken, og det er positivt for hele samfunnet både i forhold til trafikksikkerhet og miljø, legger Nilsen til.

Adm. dir i NBF, Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF. 

Det blir altså ikke noe av regjeringens forslag om økning av CO2-komponenten eller kravet til rekkevidde for plug-in-hybrider. Også viktig for bilbransjen er kuttet i formueskatt, økte bevilgninger til samferdsel og lavere avgifter for grensehandel-varer.

- Budsjettet viser vei ut av krisen, også for bilbransjen. Selv om det er bilavgiftene som har sterkest direkte effekt så gjør lavere formueskatt det enklere å eie og drive bedrift. Mer penger til samferdsel gir større aktivitet og bidrar positivt særlig for tungbilbransjen. I tillegg vil mindre grensehandel bidra til at litt færre velger å ta service og reparasjoner i Sverige, og dermed heller velger norske verksteder, sier Nilsen. – NHO fellesskapet har virkelig hatt gjennomslag denne gangen. Regjeringspartiene og FrP skal ha ros for å lytte til næringslivet, avslutter han.