Bilbransjen trenger fagarbeidere: ta inn lærlinger

I Norge vil det, til tross for korona og lavkonjunktur, være over tre millioner kjøretøy på veiene. Bilene vil fremdeles ha behov for service og reparasjoner. Og, grovt sagt, bilbransjen har alltid manglet fagarbeidere. Dette er viktige momenter som bilbedrifter må tenke på når de vurderer behovet for nye lærlinger.

Selv om økonomien er usikker så vil de fleste bransjer trenge flere fagarbeidere, hvis vi ser frem mot 2025/2030. Skal vi ha håp om at de positive søkertallene i år er begynnelsen på en trend må vi fortsette å ta inn lærlinger.


Selvsagt blir dette en vurdering som hver enkelt bilbedrift må gjøre. Men vi vet at bilparken vil være den samme når koronaviruståka letter. Vedlikeholdsbehovet vil være cirka like stort. Vi vet at bransjen over tid aldri har hatt for mange fagarbeidere.
NBF vil oppfordre bilbransjen til å tenke langsiktig når de vurderer lærlingbehovet. På lang sikt vil bransjen med all sannsynlighet mangle fagarbeidere.


Et annet element som bør tale for å ta inn lærlinger er signaleffekten hvis mange ikke får læreplass. Da vil søkertallene gå ned i årene som kommer. I motsatt fall, vil søkertallene gå opp.