Fra TIP til TIF til Teknologifag

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at Teknologi- og industriell produksjon skifter navn til Teknologi – og industrifag. For å unngå at vi ender med at TIP (Teknikk- og industriell produksjon) blir erstattet av TIF (Teknologi- og industrifag) vil NBF (Norges Bilbransjeforbund) fremover bruke den korte benevnelsen "Teknologifag".

- Avgjørelsen er skuffende for alle. Nytt navn var et element som skulle skape mer entusiasme for faget. Når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet velger å gå på tvers av hva de aller fleste mener er det skuffende og uforståelig. At bilfagene og andre fag blir bortprioritert er rett og slett provoserende. Det beste alternativet er fremdeles Teknologifag, og det er det vi vil fortsette å bruke, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF.

Egil Steinsland. Foto: Thomas Brun/NTB kommunikasjon.

Faglig råd og det store flertallet av bedrifter, opplæringskontor, skoler, lærere fylker og organisasjoner anbefalte "Teknologifag" som nytt navn, men dette ble avvist av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet uten noen form for faglig begrunnelse.

- NBF anbefaler alle som jobber med bilfagene og alle i bilbransjen å bruke "teknologifag" om faget. Vi ønsker å unngå TIF. Fra TIP til TIF vekker ingen entusiasme, og vil kunne fremstå forvirrende, legger Steinsland til.