Informasjon til bilbransjen fra Statens vegvesen

Nyhet, Bilsalg

Publisert

Statens vegvesen ønsker å informere om utfordringer som får konsekvenser for bilbransjen.

Nedetid i bakenforliggende systemer medfører at godkjenning i hall ikke kan gjennomføres 5. november 2021.
Det vil bli omrokert på allerede bestilte timer til hallkontroll for denne dagen. Trafikkstasjonene vil ta kontakt med de dette berører direkte. Enkelte hallkontroller kan gjennomføres, men vedtak vil ikke bli fattet før systemene igjen er oppe fra mandag 8. november.
For kjøretøy som godkjennes ved innsendt samsvarserklæring og dermed ikke skal gjennomføre hallkontroll vil dette ikke ha noen påvirkning for registrering.

Les mer om nedetiden 5. november her > 

Materiellmangel grønne kjennemerker
Statens vegvesen sin kjennemerkeprodusent har ikke materiale til å produsere grønne kjennemerker. For å unngå stopp i registreringer av varebil klasse 2 gir Statens vegvesen spesiell tillatelse til bruk av hvite ordinære kjennemerker på varebil klasse 2 i en periode. De kjøretøyene som får «hvite kjennemerker» i perioden med spesiell tillatelse for bruk av disse, vil på et senere tidspunkt måtte erstatte disse med kjennemerker av korrekt farge.

Les mer om materiellmangel grønne kjennemerker her >