Foto: NTB

Tydeliggjøring i kriteriene for støtte til elvarebiler fra Enova

Nyhet, Bilsalg

Publisert

NBF har fått henvendelser fra bilforhandlere hvor det har vært usikkerhet knyttet til eventuelle krav om tilbakebetaling av Enova-støtten til elvarebiler når bilen byttes inn hos forhandler.

Vi har tatt opp problemstillingen med Enova, som nå har gjort følgende tilføyelse i vilkårene for støtte til elvarebiler:

  • Innbytte hos forhandler der varebilen videreselges som bruktbil av forhandler til ny næringskunde, vil ikke medføre tilbaketrekking av støtte.

I tillegg har man redusert perioden for krav om tilbakebetaling av støttebeløpet ved eventuell heving av kjøp innenfor to år til ett år.

Et annet vilkår det kan være nyttig å presisere i kjøpekontrakten ved salg av ny bil er vilkåret knyttet til eventuell eksport, der støttebeløpet i sin helhet skal tilbakebetales dersom bilen eksporteres innen tre år fra den er førstegangsregistrert.

Ved å ta inn følgende tekst i kontrakten, vil nybilkjøperen være gjort oppmerksom på dette vilkåret fra Enova:

  • Denne bilen er solgt med støtte fra Enovas nullutslippsfond, og støtten er gitt til første kjøper av bilen. Dersom elvarebilen blir avregistrert som følge av eksport til utlandet innen tre år etter førstegangsregistrering, skal støttemottaker betale tilbake hele støttebeløpet. Dette gjelder uavhengig av om det er støttemottaker eller senere eiere som omregistrerer eller eksporterer bilen.

De oppdaterte kriteriene finner du under overskriften "Programkriterier" på Enovas nettsider: https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-kjop-av-elektrisk-varebil/

tore til bloggen.PNG