Viktig å gi god informasjon om elbiler

Nyhet, Bilsalg

Publisert

Siste uke har det vært flere medieoppslag om redusert rekkevidde og dårligere lading av elbiler på grunn av kulden og vinterføret.

NBF registrerer at NAF mener mange bileiere ikke er klar over i hvilken grad rekkevidden påvirkes av kulde.   NBF tar på alvor at det er et stort informasjonsbehov om disse forholdene. Dette er bakgrunnen for at NBF i fjor laget en elbilveileder rettet mot bileier, se denne her >

En egenskap ved batteriene er at rekkevidden går ned når det er kaldt, dårlig føre eller ved hard kjøring. På samme måte kan varmere vær, gode veier og økonomisk kjøring bidra positivt. At rekkevidden endres når disse variablene endres er rett og slett en produktegenskap. Det er ikke noe feil med bilen.

En årsak til usikkerhet omkring rekkevidde er nok at selger i markedsføringen plikter å opplyses om WLTP-rekkevidde, et tall som påvirkes av mange variabler. At rekkevidden og ladehastighet påvirkes av flere forhold må anses allment kjent. Likevel er elbil nytt for mange. En god salgsprosess bør derfor inneholde kundeinformasjon om alle variablene, og det er vårt inntrykk at slik informasjon i all hovedsak blir gitt. Alle er tjent med at kundene har realistiske forventninger til sin elbil.  

Selv om vi mener det allerede i dag gis informasjon om variabler som påvirker rekkevidde og ladehastighet, ønsker NBF å bidra til at informasjonen blir ennå bedre. NBF har derfor satt i gang et arbeid som skal munne ut i en veileder for hvilken informasjon selger bør gi kunden ved salg av elbil.