Nye krav til innmelding av kjemikalier i faste produkter i SCIP databasen

Leverandører av produkter får ny plikt, ihht produktforskriften.

Norge har implementert nytt krav i produktforskriften §2-32, for bedrifter som handler med EU/EØS har en måttet forholde seg til endringene i en lengre periode. 

I Reach-sammenheng snakker man om produkter og sammensatte produkter. Et sammensatt produkt består av flere ulike deler. Kravet til registrering i SCIP-databasen gjelder hvis produktet inneholder mer enn 0,1 % av et stoff på kandidatlisten i Reach (SVHC-stoff) i noen av delene i produktet. 

Reach artikkel 3(3) har følgende definisjon av produkter (articles):   

REACH Article 3(3) defines an article as “an object which during production is given a special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than its chemical composition”. It follows from this definition that an article is an object made from one or more substances or mixtures which were given a specific shape, surface or design during the production process.  

Du kan lese mer om det i veiledningen til Scip-databasen, se spesielt kap. 1.3, kap. 2 og figur 1. ECHA har også spørsmål og svar oScip (legg inn Scip i søkefeltet) på sine nettsider som kan være nyttig å se nærmere på. 

Et produkt som registreres i databasen, får et unikt Scip-nummer. Alle leverandører i kjeden har plikt til å legge inn informasjon til databasen.  

Det er den som produserer, monterer eller importerer fra et land utenfor EU/EØS, et produkt som inneholder SVHC-stoffer som skal legge inn data første gang til Scip-databasen, men distributører i neste ledd må også legge inn informasjon. For å unngå dobbeltregistrering og forenkle arbeidet, kan de gjøre en forenklet registrering. Det gjøres ved å kopiere data som allerede er lagt inn på det unike Scip-nummeret, eller referere til informasjon som allerede er lagt inn. Dermed vil arbeidet med registrering bli vesentlig enklere dersom produktet ikke er endret. 

NBF har stilt noen direkte spørsmål til Miljødirektoratet:  

Q: Det står at både produsenter og distributører skal legge inn i databasen. Kan ikke det bli dobbeltføringer?  

A: For å unngå dobbeltføring kan neste ledd i kjeden henvise til registreringer gjort av produsenten eller den som har importert produktet til EU/EØS. Det må da vises til unike Scip-nummer. 

Q:Hva med når eks en lastebil forhandler/verksted kjøper biler fra Tyskland, da vil      Tyskland være produsent og firma i Norge være distributør, det er vel produsenten i Tyskland som skal legge inn?  

A: Firmaet i Tyskland legger inn detaljert informasjon, norsk firma må også registrere, men   kan vise til informasjon/unikt Scip-nummer som er lagt inn. 

Q: Men hva om bilen bygges om eller får etter montert eks en kran som også er produsert i Tyskland, er det fortsatt Tyskland som skal legge inn?  

A: Firma i Tyskland skal registrer informasjon om kranen, men norsk firma må revidere informasjon om bilen med tilleggsinformasjon om kranen. Kan da vise til unikt Scip-nummer for kranen. 

Nyttige lenker:  

Miljødirektoratet 

ECHA 

KIWA kan bistå i spørsmål rundt SCIP-databasen