Kan arbeidstakere gjøre noe arbeid mens de er permittert?

Nyhet

Publisert

– Ja, og nå er denne avbruddsperioden midlertidig utvidet til 10 uker.

NHO og LO er enige om nye midlertidige permitteringsregler. Som en følge av den spesielle situasjonen som har oppstått under koronapandemien, er det fastsatt en utvidet adgang til å ta permitterte tilbake i arbeid i inntil 10 uker frem til 30. september.

Utvidelsen i regelverket innebærer at permitterte kan gå tilbake i jobb hos arbeidsgiver i inntil 10 uker uten at det regnes som en ny permittering dersom bedriften må stenge ned på nytt. Tidligere var denne perioden på 6 uker. Det betyr at bedriften slipper ny varsling, ny arbeidsgiverperiode og ny søknad om dagpenger.

Bruk av denne utvidede adgangen til å ta permitterte tilbake i arbeid i inntil 10 uker forutsetter at det foreligger en lokal enighetsprotokoll om at Hovedavtalens regler om ansiennitet er fulgt ved inntak av permitterte arbeidstakere i arbeid.

Ellers gjelder fortsatt Hovedavtalens regel om muligheten for arbeid i inntil seks uker, uten slik enighetsprotokoll, som tidligere.

Les mer om reglene på NHOs sider og Arbinn.

line kontaktkort.JPG