Enova har lansert enklere søknadsprosess for støtte til tunge elektriske kjøretøy

Nyhet, Nyttekjøretøy

Publisert

Den 16. mars lanserte Enova en forenklet søknadsprosess for støtte til tunge elektriske kjøretøy (over 4,25 tonn).

Vi anbefaler interesserte å ta en titt på webinaret som forteller om bakgrunn og søknadsprosess > 

Vi gjengir noen stikkord fra lanseringen, da det kan være nyttig for de som selger elektriske kjøretøy å kunne veilede sin kunde:

  • All informasjon finnes på www.enova.no/Bedrift/ se da under "Landtransport"
  • Det gis støtte til elektriske lastebiler og busser
    • NB! Det gis ikke støtte til busser som går på offentlige anbud
  • Det er eier av kjøretøyet som søker
  • Det gis støtte på inntil 40% av merkostnaden sammenlignet med et tilsvarende dieselalternativ
  • Saksbehandling er på 1-3 uker etter at all dokumentasjon er sendt inn
  • Det er også mulig å søke støtte til ladestasjon dersom den gjøres offentlig tilgjengelig

Det er hittil i år (per 14. mars 2021) registrert 15 elektriske lastebiler i Norge – i fjor på samme tid var antallet 1 (én).

Antallet busser i samme tidsrom er 20 vs. 2 – de fleste av disse går på offentlige anbud.