Invitasjon til europeisk webinar om utslippsfri tungbiltransport

Nyhet, Nyttekjøretøy

Publisert

NBF har et samarbeid med organisasjonen AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) og det inviteres herved gjennom AECDR til et webinar hvor en sveitsiske lastebilforhandler orienterer om erfaringer med salg og service av fuel cell lastebiler.

Tittelen på webinaret er; "How truck distribution industry are getting ready for a future of carbon neutral transport" se programmet her > 

Adm. Dir Mark Ziegler i den sveitsiske lanstebilforhandleren Auto AG Group vil i webinaret orientere om overgangen fra å selge og serve konvensjonelle lastebiler, til nå også å representere fuel cell lastebiler.

Leder av arrangementet er CEO i BE Mobility i Italia, Guiseppe Marotta, som også er medlem i Truck Dealers Network.

Tidspunkt: 25. mars kl 1500-1630

Påmelding gjøres ved henvendelse til: schroeder@aecdr.eu

Merk e-post: Participation in Truck webinar 25.03.2021

Vi håper dette kan være av interesse for NBFs tungbilmedlemmer!

knut martin til bloggen 380 px png.png

Kort om AECDR

ACDR er en allianse mellom europeiske bilforhandlere og verksteder, hvor NBF er medlem. AECDR har sin base i Brussel og representerer interessene til autoriserte bilforhandlere og verksteder overfor politikere og myndigheter i EU. NBFs søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark er medlem, samt en rekke europeiske forhandlerforeninger.
AECDR har opprettet et samarbeid innad i organisasjonen kalt "European Truck Dealers Network", som vil arbeide med saker som omhandler tungbilsektoren.

Les mer om AECDR her