Foto: NTB

Næringstransport uten utslipp – er det mulig, og hvordan?

Nyhet, Nyttekjøretøy

Publisert

Er det mulig å frakte varer, bygge veier, pløye jorder, grave grøfter og drive kollektivtrafikk uten utslipp av klimagasser? Hva er alternativet til fossilt drivstoff for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og traktorer? Hva er teknologistatus for ulike kjøretøygrupper? Hva koster det å omstille seg – og hvor er barrierene? Hvilke ordninger finns for hjelp og støtte?

11. mars lanserer vi Grønt landtransportprogram. På lanseringswebinaret får du svar på mange spørsmål, og inspirasjon til hva du kan gjøre.

Meld deg på her >

I tillegg til Grønt landtransportprogram møter du blant annet:

  • Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
  • Transportøkonomisk Institutt, Erik Figenbaum og Inger Beate Hovi
  • Miljøstiftelsen ZERO, Christine Holtan Bøgh - fagansvarlig transport
  • Enova SF, Gunnel Fottland - markedssjef transport
  • Grønt skipsfartprogram, Narve Mjøs - direktør
  • Asko, Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift, Partifrakt, Felleskjøpet Agri og flere bedrifter

Møteleder: Aslak Bonde

Tid: Torsdag 11. mars kl. 9:00-10:30

Sted: Webinar på https://www.nho.no/arrangementer/lanseringswebinar-gront-landtransportprogram/

Hva er Grønt landtransportprogram?

Grønt landtransportprogram (GLP) et nyetablert offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte næringstransporten. Så langt er 20 næringsorganisasjoner medlemmer i programmet. Klima- og miljødepartementet har bevilget 1 million kroner i oppstartbevilgning.

Hovedformål med programmet er å bidra til å realisere myndighetenes mål om halvering av klimautslippene fra transportsektoren innen 2030, og stimulere til et bredt teknologiskifte i den landbaserte næringstransporten.

Programmet skal samle verdikjeden, dele kunnskap, utvikle verktøy, bistå myndighetene i utforming av rammebetingelser, motivere til grønne valg, og stimulere til verdiskaping og næringsutvikling. GLP skal arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører utslippsreduserende tiltak raskt og kostnadseffektivt.

NBF er deltaker i dette programmet og vi ønsker å invitere medlemmer inn i arbeidet for å dele og spre kunnskap om tungbilbransjen.

Her kan du lese mer om Grønt landtransportprogram >